Vol 2, No 1(1) (2007)

New Technologies in Medicine - 2007

The Fourth International Scientific Teleconference "New Technologies in Medicine - 2007" (Vol. 1)

Table of Contents

Original Articles

Н.В. Аникеев, Г.О. Пенина
О.С. Антонов, А.О. Антонов, Е.В. Ленько, К.П. Гилев, А.В. Гутов, Д.А. Лутанин, Н.Т. Пак, В.П. Третьяков
Д.Н. Афонин, В.П. Дору-Товт, П.Н. Афонин
Л.Г. Баженов, М.К. Кабулов, Т.Л. Баженова, Т.М. Кабулов
Т.У. Батыров, Д.М. Касенов
И.М. Бушмакина, Н.И. Дроздова, Н.С. Голенко, М.А. Мартынова
В.А. Власова, А.С. Нагаев
П.В. Гаврилов, Л.А. Скворцова, М.В. Павлова
А.П. Галин, С.В. Андреев, Л.Л. Андреева
О.О. Ганиходжаев, Л.Г. Баженов
О.К. Дарменов, Ш.К. Базарбекова, Б.С. Ахметов, А.Т. Распаева
Н.Э. Джумаева
Д.В. Дмитренко, Н.А. Шнайдер, Е.С. Ряскова, О.И. Шевченко
Ж.А. Доскалиев, Р.К. Стикеева, А.Д. Жетимкаринова, Ж.К. Букеева, Д.С. Тажибаева, В.Х. Апсалямов
В.А. Дуванский, Н.С. Дзагнидзе, В.В. Мараев
В.А. Дуванский, Н.С. Дзагнидзе, В.В. Мараев
А.Е. Ерекешов, А.А. Разумов, С.А. Разумов, С.А. Аубакиров, О.А. Мамлин, Б.К. Адильбаев
А.Е. Ерекешов, А.А. Разумов, Б.А. Досанов, Р.А. Карабекова, В.Д. Кузьмин, Р.Б. Нуржанов, А.Ю. Жумабеков
A. E. Erekeshov, B. M. Maylibaev, A. G. Aynakulov, B. N. Bazilov
A. E. Erekeshov, B. M. Maylibaev, A. G. Aynakulov
A. K. Kabdualiyev
D. K. Kalinovsky, I. N. Matros-Taranets, A. A. Muzichina, M. V. Pristrom, A. G. Ponomarenko
A. M. Kiselev, V. N. Lavrov, P. V. Krotenkov, I. V. Esin
L. Ya. Klepper, E. V. Molchanova
L. Ya. Klepper, E. V. Molchanova
L. Ya. Klepper, E. V. Molchanova
V. Knyazhev, D. Golemanov, Sv. Hrelev, N. Manolov, Pl. Kostov
D. V. Kolyamkin, A. V. Shamshurin
D. V. Korolyov, M. V. Kozhukhov
P. V. Krotenkov, A. M. Kiselev, I. V. Esin, O. V. Krotenkova, J. W. D’souza
PDF