Vol 1, No 1 (2006)

Cardiovascular Surgery and Angiology - 2005

The Third International Scientific Teleconference "Cardiovascular Surgery and Angiology - 2005"

Table of Contents

Original Articles

Т.А. Елкина, Г.О. Пенина
С.Ю. Калинин, И.Н. Калинина
В. Княжев, Д. Големанов, Г. Маринов, Св. Хрелев, Н. Манолов, П. Костов, Н. Дончев
В.П. Кравченко
Г.О. Пенина, С.Н. Заславский
Г.О. Пенина, В.Ю. Сахаров, О.Г. Шучалин
В.Ю. Сахаров, Г.О. Пенина
A.E. Schafler
PDF
A.E. Schafler, K. Kirmanoglou
PDF
A.E. Schafler, Ph. Weigold
PDF
A.E. Schafler, Ph. Weigold
PDF
A.E. Schafler, St. Westhof, K. Budzynska
PDF
Е.Л. Трисветова, А.А. Бова, В.И. Скорняков, Е.П. Леонов, О.А. Юдина, О.В. Шмидова
A. Zenelaj, M. Brati, V. Zenelaj
PDF
A. Zenelaj, M. Brati, S. Buci, Sh. Osmani, A. Mici
PDF